درباره‌ی ما

Home درباره‌ی ما

شركت حمل و نقل بين‌المللي عظيم‌ترابر(با مسئوليت محدود) در سال ۱۳۶۷ تاسيس گرديد.

از ابتدای تاسيس شركت اهم اهداف بنيان‌گذاران و همچنين كارمندان فعّال درشركت حمل و نقل بين‌المللی عظيم‌ترابر به شرح ذيل بوده‌است:

  • ارتقا سطح كيفی سرويس به مشتريان كه بر باور ما ولی‌نعمتان هر شركتی می‌باشند.
  • پرهيز از ايجاد بروكراسی دست و پا گير جهت جلوگيري از نارضايتي مشتری و سهولت در سرويس.
  • صداقت در مواجهه با استعلام‌ها و همچنين مشكلات.
  • همكاری با شركت‌های حمل و نقل معتبر جهت سرويس‌دهی مطمئن.
  • ارائه‌ی سرويس‌های رايج از ايران به اقصی نقاط جهان و بالعكس.
  • ارائه‌ی سرويس به صورت دريايی‌، زمينی، هوايی.
  • ارائه‌ی سرويس ترانزيت از كليه‌ی مبادی ورودی به گمرک داخلی و كشورهای منطقه(از جمله كشورهاي CIS).
  • ارائه‌ی سرويس جهت محمولات سنگين و فوق سنگين با ابعاد غير نرمال.
  • انعطاف‌پذيری جهت طراحی سرويس خاص متناسب با نياز مشتريان جهت هر پروژه.

 

شعار هميشگی ما:

 سادگی در سيستم ، سرعت در حمل